Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2008) - завантажитиТеорія і методологія
Контекст
Історія
Архів
Некролог
Про авторівТеорія і методологія
Theory and Methodology

Годенко-Наконечна Олена
Godenko-Nakonechna Olena
Компаративні методи дослідження графічної знакової символіки трипільської культури
Comparative methods of Thrypillya culture's signs and symbols analysis
с. 7

Контекст
Context

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
"Хуторянство" Пантелеймона Куліша як український екзистенціалізм)
Pantheleimon Kulish's "farmership" as the Ukrainian existentialism
с. 18

Історія
History

Михайлова Наталя
Mikhailova Natalia
Олень у палеолітичному наскельному мистецтві франко-кантабрійського регіону
The deer in the palaeolithic Franko-Cantabrian rock art
с. 30
Кондратюк Аліна
Kondratuk Alina
Розписи церкви Спаса на Берестові доби Петра Могили: проблематика й перспективи дослідження
Spas on Berestovo paintings of metropolitan Petro Mogyla period (problems and research perspectives)
с. 41
Генералюк Леся
Generaliuk Lesia
"Блудний син". Символіка графічної серії Шевченка в контексті взаємодії літератури і образотворчого мистецтва
"The Parable of the Prodigal Son". Symbols of Taras Shevchenko's graphic serial within the context of mutual literature and arts influence
с. 56
Міщенко Ірина
Mishchenko Iryna
Сецесія в мистецтві Буковини
Secession in the art of Bukowina
с. 73
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Науково-організаційна діяльність Данила Щербаківського
The activities of Danylo Shcherbakivsky as a scientist organizer
с. 85

Архів
Archives

Уманцев Федір
Umantsev Fedir
Матеріали до словника вітчизняних мистців, ремісників, керівників художніх робіт та меценатів XVIII - початку XX ст. (за документами архіву Києво-Печерської лаври)
Some material to the dictionary of ukrainian artists, handicraftsmen, painting works managers and metsenats of the 18-th beginning of the 19-th century (after Kyiv Pechersk Lavra archive documents)
с. 102
Амеліна Лариса
Amelina Larysa
Думки про мистецтво (зі щоденника Миколи Мурашка)
Thoughts on arts (from Mykola Murashko's diary)
с. 130
Сторчай Оксана
Storchay Oksana
Карпо Трохименко: спогади про Київське художнє училище (публікація архівного документа)
Karpo Trohimenko. The memoirs about Kyiv art school (archive document publication)
с. 143
Трохименко Карпо
Trohimenko Karpo
Київське художнє училище (спогади)
The Kyiv art school (the memoirs)
с. 145

Некролог
Obituary

Володимир Іванович Тимофієнко
Volodymyr Ivanovych Tymofienko
с. 158

Про авторів
Information About Authors

Про авторів
Information About Authors
с. 160