Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2008) - завантажитиІсторія
Архіви
Методологія
Сучасність
Огляди
Рецензії
Про авторівІсторія
History

Литвиненко Алла
Lytvynenko Alla
Культурно-мистецьке життя Полтавщини середини XIX - початку XX ст. у дзеркалі періодики
Cultural and Artistic Life in Poltava region in mid XIX - beginning of the XX centuries as reflected by the contemporary press
с. 7
Пилипчук Ростислав
Pylypchuk Rostyslav
Відоме й невідоме про Адама Барцицького
Famous and Unknown Facts about Adam Bartsytsky
с. 12
Боньковська Олена
Bonkovska Olena
Театральне мистецтво на західноукраїнських землях у 1918-1939 роках
Theatre Art in Western Ukraine in 1918-1939
с. 27
Никитюк Наталія
Nykytiuk Natalia
Роль жіноцтва в музичній культурі Волині 20-30-х років XX ст.
The role of women in the music culture of Volyn region in 20-30th of the XX century
с. 49
Росляк Роман
Roslyak Roman
Нездійснені плани організації в Києві науково-дослідного Інституту кінематографії (1929-1931)
Unrealized Plans to Found Research Studies Institute of Cinematography in Kyiv (1929-1931)
с. 61
Дрозда Петро
Drozda Petro
Деякі особливості фольклорної інструментальної традиції Західної України у першій третині XX ст.
Some Features of Folk Instrumental Tradition of Western Ukraine in the Beginning of the 20th Century
с. 65

Архіви
Архіви

Максименко Світлана
Maksymenko Svitlana
Фраґменти кримінальної справи Андрія Петренка - першого директора українського театру міста Львова - Львівського оперного театру (1941-1942)
Fragments of the criminal case of Andriy Petrenko, the first director of the Ukrainian theatre of the city of Lviv - Lviv opera house (1941-1944)
с. 68

Методологія
Methodology

Барнич Михайло
Barnych Mykhailo
Спостереження за "самостійною діяльністю організму" актора в умовах публічної творчості
Watching "Independent Activity of Organism" of an actor in Public Creativity
с. 80
Пославський Антон
PoslavskyAnton
Філософські засади музичної естетики нової віденської школи (на прикладі творчості А. Шенберга)
Philosophic Principles of Musical Esthetics of New School of Vienna (by Example of A. Schoenberg's Creative Work)
с. 85

Сучасність
Modernity

Карєва Ірина
Karayeva Iryna
"Три кити" сучасного телесвіту
Three Pillars of Modern TV World
с. 92
Пігель Юлія
Pihel Yulii
"Театр у кошику": українська класика і сучасна естетика
"Theatre in a basket": Ukrainian classics & modern drama aesthetics. The most significant theatre performances are reviewed
с. 97

Огляди
Surveys

Костюк Наталія
Kostyuk Nataliya
Поезія Тараса Шевченка в українській музиці: імена і жанри
Taras Shevchenko's Poetry in the Ukrainian Music: Names and Genres
с. 101

Рецензії
Reviews

Костюк Наталія
Kostyuk Nataliya
Рец.: Ще одна титанічна праця. Ще один крок ("Українські народні думи". - К., 2007)
Another Titan work. Another step
с. 111
Ковальська-Фрайт Оксана
Kovalska-Frait Oksana
Сучасний композитор і фольклор (фортепіанні п'єси Миколи Кастовецького для молоді)
Modern Composer and Folklore (Piano Pieces for Youth by Mykola Lastovetsky)
с. 116

Про авторів
Information About Authors

Про авторів
Information About Authors
с. 122