Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2008) - завантажитиФілософія мистецтва
Історія
Некролог
Про авторівФілософія мистецтва
Philosophy of Arts

Гриґель Томаш
Grygiel Tomasz
Мистецтво зупиняє час. Про актуальні передумови ідей Артура Шопенгауера
Victory of Art over Time From the Relevant Premises of the Thought of Arthur Schopenhauer
с. 9

Історія
History

Регульська Гражина
Regulska Grazyna
Готичні медальйонні раки в Сілезії
Gothic Medallion Reliquaries in Silesia
с. 16
Юрковлянець Тадеуш
Jurkowlaniec Tadeusz
Скульптурне оздоблення пресвітерії готичного кафедрального собору у Вроцлаві. Проблема зорових ілюзій
Sculpture Decoration of the Gothic Cathedral in Wroclaw Question of Optical Illusions
с. 23
Ковальчик Єжи
Kowalczyk Jerzy
Архітектурні трактати в Польщі Нового часу
Architectural Treatises in Modern Poland
с. 34
Осецька-Самсонович Ганна
Osiecka-Samsonowicz Hanna
Festa fatta in roma.-.Римські урочистості на честь польських Вазів за панування Владислава IV (1632-1648)
"Festa Fatta in Roma". Roman Ceremonies to Honour the Polish Vasas during the Reign of Vladislaus IV
с. 44
Пшибишевська-Ярмінська Барбара
Przybyszewska Jarminska Barbara
Музика при дворах Речі Посполитої XVII ст. Потреба чи розкіш?
Music at the 17th Century Courts of the Polish-Lithuanian Commonwealth. A Need or Luxury?
с. 56
Рущик Ґражина
Ruszczyk Grazyna
Скандинавські дерев'яні храми XVII-XVIII ст.
Scandinavian Wooden Churches from the 17th and 18th Centuries
с. 63
Сіто Якуб
Sito Jakub
Геркулес і сарматський Марс (про ідейну концепцію фасаду палацу в Чижові Шляхетському біля Сандомира, 1727-1728 років)
Hercules and Mars Sarmaticus. On the Ideological Programme of the Facade on the Czyzow Palace Near Sandomierz, 1727-1728
с. 72
Коморовський Ярослав
Komorowski Jaroslaw
В умовах російської окупації. Польський театр на Волині, Поділлі та Київщині в XIX і на початку XX ст.
In the Face of the Russian Invader. Polish Theatre in Volhynia, Podolia and the Kiev Land in the 19th and at the Beginning of the 20th Centuries
с. 78
Зезюля Гжегож
Zieziula Grzegorz
"Лівія Квінтілла" - опера Зигмунта Московського
"Livia Quintilla", opera by Zygmunt Noskowski
с. 87
Поляновська Йоланта
Polanowska Jolanta
Художник Ян Мирослав Песке (1870-1949) - мистець пограниччя культур
The Painter Jan Miroslaw Peske (1870-1949) - An Artist from the Borderland of Cultures
с. 101
Лєсняковська Марта
Lesniakowska Marta
Архітектура та її відображення. Фотографії Чеслава Ольшевського
Architecture and Its Images. Photographs by Czeslaw Olszewski
с. 107
Рутковська Тереса
Rutkowska Teresa
Кінобалада або про "повернення, що тривають нескінченно"
Folk Ballad, Namely on 'Returns that Go On Forever'
с. 113
Шабловська Анна Агнешка
Szablowska Anna Agnieszka
Польська школа плаката
Polish School of Poster
с. 118

Некролог
Obituary


Ромуальд Біскупський
The New Facts to the Danylo Shcherbakivskiy's Biography
с. 128

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 130