Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №4 (2008) - завантажитиІсторія
Постаті
Сучасність
Теорія і методологія
Рецензії
Некрологи
Про авторівІсторія
History

Зав'ялова Олена
Zavyalova Olena
Віолончельне виконавство в українському інструментальному мистецтві XVIII - першої половини XIX століття
Violoncello Execution in the Ukrainian Instrumental Art in the 18th - the First Half of the 20th Centuries
с. 7
Ковальська-Фрайт Оксана
Kovalska-Frait Oksana
Олесіана Станіслава Людкевича
Stanislaw Ludkiewicz of Olessiana
с. 14
Степанюк Олена
Stepanyuk Olena
Філософсько-естетичні погляди Валентини Стешенко- Куфтіної як проекція екзистенційних ідей "київської" філософської школи першої третини XX століття
Aesthetically Philosophical Views of Valentyna Steshenko-Kuftina as a Projection of the Existential Ideas of Kyiv Philosophical School in the First Third of the 20th Century
с. 23
Дрозда Петро
Drozda Petro
"Троїста музика" як різновид автентичного та самодіяльного народноінструментального виконавства Західної України 1940-1980-х років
"Troista Muzyka" as a Varity of the Folk Instrumental Execution in the West Ukrainian Authentic Amateur Performances of 1940s -1980s
с. 27
Барабан Леонід
Baraban Leonid
Драма і театр України в 90-х роках XX століття
Ukrainian Theatre and Drama in 1990s
с. 35

Постаті
Prominent Figures

Долгіх Марина
Dolgih Maryna
Густав Вільгельмович Нейгауз - музикант, педагог, просвітитель: етапи творчого шляху
Gustav Neuhaus is a Musician, Teacher, and Enlightener: the Stages of Creative Way
с. 47
Безручко Олександр
Bezruchko Olexandr
Режисер і педагог Гліб Затворницький
Producer and Professor Glib Zatvornytski
с. 57

Сучасність
Modernity

Пархоменко Лю
Parhomenko Lyu
Фестивальні форми інтеграції хорового руху України (за здобутками "Золотоверхого Києва")
Festival Forms of the Integration of the Ukrainian Choral Motion (after Achievements of "Zolotoverchyi Kyiv")
с. 71
Пустова Ельвіра
Pustova Elvira
Півстоліття на балетній сцені
Half-Century on a Ballet Stage
с. 78
Карєва Ірина
Karyeva Iryna
TV-мережі: альтернатива чи стимул глобалізації
TV-Networks: an Alternative or a Stimulus of Globalization
с. 87
Журавльова Тетяна
Zhuravlyova Tetyana
Реабілітація мелодрами в українській екранній культурі
The Rehabilitation of Melodrama in the Ukrainian Cinema
с. 96

Теорія і методологія
Theory and Methodology

Анікієнко Любов
Anikiyenko Lyubov
Подвійні форми
Double Forms
с. 104
Сюта Богдан
Syuta Bogdan
Деякі аспекти методики аналізу сучасної музики
V Some Aspects of the Methodology of Modern Music Analysis
с. 120

Рецензії
Reviews

Чаплик Катерина
Chaplyk Kateryna
Із нових записів лемківських пісень
From New Records of the Lemky Songs
с. 125
Дагліг Пьотр
Daglig Piotr
Знак повернення передової позиції української етномузикології
The Sing of the Leading Position's Return of the Ukrainian Ethnomusicology
с. 131

Некрологи
Obituarys


Антон Іванович Муха
Anton Ivanovych Mucha
с. 133

Лео (Левко Юрійович) Вітошинський
Leo (Levko) Vitoshynski
с. 135

Про авторів
Information About Authors

Про авторів
Information About Authors
с. 137