Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2009) - завантажитиІсторія
Сучасність
Постаті
Теорія і методологія
Огляди. Рецензії
Інформація про авторівІсторія
History

Карп'як Андрій
Karpyak Andriy
В. А. Моцарт та середовище флейтистів II пол. XVIII ст.
W. A. Mozart and the Flutists' Surroundings in the Second Half of the 18th Century
с. 7
Ядловська Зіновія
Yadlovska Zinoviya
Кріпацький театр в Україні: здобутки інструментального музикування
The Serf Theatre in Ukraine: the Achievements of Instrumentation
с. 14
Сидоренко Вікторія
Sydorenko Viktoriya
Галицька гітарна традиція ХЖ Століття (виконавство та творчість)
The Galician Guitar Tradition in the 19th Century (Playing and Creating)
с. 18
Росляк Роман
Roslyak Roman
Програма з техніки акторської майстерності В. С. Юнаковського у Державному технікумі кінематографії ВУФКу
V. Yunakovsky's Programm on Techniques of the Actor's Skills in the AUPCA's State's Cinematographical Technical School
с. 23
Козаченко Аліна
Kozachenko Alina
Особливості прочитання концертмейстером клавіру опери С. Рахманінова "Алеко"
Segey Rachmaninov's Aleko: the Opera Clavier and the Special Features of Its Reading by a First Violinist
с. 29

Сучасність
Modernity

Чуркіна Вікторія
Churkina Victoriya
Загальнолюдські цінності в системі навчання кобзарів та лірників Слобожанщини
General Human Values in the Instruction System of Kobza and Lyre-Players of Slobozhanshchyna
с. 33
Шегда Лідія
Shegda Lidiya
Стилістичні особливості хорових творів для дітей Б. Фільц на канонічні тексти
Stylistic Features of the B. Filts' Choral Works for the Children to the Canonical Texts
с. 53
Супрун-Яремко Надія
Suprun-Jaremko Nadiya
Надія. Поліфонічні прийоми в духовних творах Ігоря Мацієвського
The Polyphonic Methods in the Spiritual Works by Igor Matsiyevsky
с. 60
Дрозда Петро
Drozda Petro
Огляди, конкурси та фестивалі як вагомий чинник популяризації народноінструментального колективного виконавствa
Reviews, Contests and Festivals as a Weighty Factor of Collective Folk-Instrumental Execution's Popularization
с. 68
Чжан Гуй
Zhang Gui
Роль педагогічного артистизму у формуванні музиканта- педагога
The Role of the Pedagogical Artistic Taste in Moulding of the Musician-Teacher
с. 73

Постаті
Prominent Figures

Грінченко Алла
Grinchenko Alla
Спогади про батька Миколу Олексійовича Грінченка
Recollections about My Father Mykola Oleksiyovych Grinchenko
с. 77
Безручко Олександр
Bezruchko Olexandr
Сім етапів життя Володимира Денисенка
The Seven Stages of the Life Volodymyr Denysenko
с. 85

Теорія і методологія
Theory and Methodology

Ганудельова Надія
Ganudelyova Nadiya
Вплив акустико-ергологічних особливостей відкритих і закритих традиційних сопілкових інструментів на формування основного тону звукоряду (на прикладі закарпатських традиційних одноцівкових аерофонів)
The Influence of the Acoustic and Ergological Features of the Open and Closed Traditional Pan-Pipes on Forming the Basic Tone of Scale (On Example of the Transcarpathian Traditional One-Pipe Aerophones)
с. 96
Біла Катерина
Bila Kateryna
Жанрово-стильова модель як універсальна аналітична система
The Genre-Style Model as a Universal Analytical System
с. 107
Грица Софія
Grytsa Sophiya
Парадигматичний аналіз думи "Про Олексія Поповича"
The Paradigmatical Analysis of the "About Oleksiy Popovych" Duma
с. 112

Огляди. Рецензії
Surveys. Reviews

Німчук Василь
Nimchuk Vasyl
Відгук про дослідження Олександри Сергіївни Цалай-Якименко "Київська школа музики XVII століття"
А Review on the Oleksandra Zalay-Yakymenko's Research "The Kyiv Musical Tradition in the 17th Century"
с. 119
Хай Михайло
Hay Mychailo
"Співоцтво": науковий термін чи вербальна еквілібристика?
"Spivotstvo": a Scientific Concept or a Verbal "Tightrope Walking"?
с. 123

Інформація про авторів
Information About Authors

Інформація про авторів
Information About Authors
с. 127