Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2010) - завантажитиКонтекст
Історія
Критика
Архів
Події
Про авторівКонтекст
Context

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Герметичний дискурс Григорія Сковороди
Hermetic Discourse of Hryhorii Skovoroda
с. 7

Історія
History

Горбачов Дмитро
Horbachov Dmytm
Українська ікона як символ культурного єднання
Ukrainian Icon as a Symbol of Cultural Unity
с. 20
Боса Ірина
Bosa Iryna
Художник-педагог, академік портретного живопису Петро Крестоносцев (Волгін)
Academician of Portrait Painting and Artist-Teacher Petro Krestonostsev (Volgin)
с. 29

Критика
Criticism

Міщенко Ірина
Mishchenko Iryna
Кераміка у творчості буковинських художників 1980-2000-х років
Pottery in the Works of Bukovynian Artists of 1980s-2000s
с. 42

Архів
Archives

Білокінь Сергій
Bilokin Serhii
Незреалізоване видання шеститомної історії українського мистецтва (1930-1931)
Incomplete Edition of Six Volume History of the Ukrainian Arts (1930-1931)
с. 50
Папета Сергій
Papeta Serhii
Климент Редько і його автобіографічна повість "Зіниці сонця"
K. Redko's Autobiographical Story "The Apples of Sun's Eyes"
с. 81
Редько Климент
Redko Klyment
Зрачки солнца. Автобиографическая повесть Искусство и гражданская война (Глава 18)
"The Apples of Sun's Eyes". The Autobiographical Story Arts and Civil War (Chapter 18)
с. 82

Події
Events

Гончаренко Максим
Honcharenko Maksym
До 100-річчя виходу праці Вадима Щербаківського "Архітектура у ріжних народів і на Україні"
Tо the Centennial Anniversary of vadym Shcherbakivskyi's "Architecture of Different Nations and in Ukraine"
с. 131

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 140