Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2010) - завантажитиІсторія
Теорія і методологія
Архіви. Джерела
Постаті
Позиція
Некролог
Огляди. Рецензії
Про авторівІсторія
History

Харченко Поліна
Kharchenko Polina
Виникнення і поступ музичної освіти в академіях Європи
Origin and Development of Musical Education in European Academies
с. 7
Олійник Дмитро
Oliinyk Dmytro
До історії виникнення і розвитку ксилофона в Європі
Concerning History of Xylophone's Origin and Development in Europe
с. 12
Кузик Валентина
Kuzyk Valentyna
"Тарас Бульба". Микола Лисенко - Левко Ревуцький - Борис Лятошинський
"Taras Bulba". Mykola Lysenko - Levko Revutskyi - Borys Liatoshynskyi
с. 20
Супрун-Яремко Надія
Suprun-Yaremko Nadiia
Поліфонія в духовно-релігійних творах Миколи Леонтовича
Polyphony in Spiritual-Religious Works of Mykola Leontovych
с. 26
Загайкевич Марія
Zahaikevych Mania
Мистецькі паралелі: велич і парадокси долі Олександра Кошиця та Василя Авраменка
Artistic Parallels: Fate's Grandeur and Paradoxes of Oleksandr Koshyts and Vasyl Avramenko
с. 34
Виткалов Сергій, Виткалов Володимир
Vytkalov Serhii, Vytkalov Volodymyr
З історії становлення культурно-мистецької сфери на Рівненщині (художнє аматорство 1950-1970-х років)
From History of the Rivnenshchyna's Cultural and Artistic Sphere (Art Amateurship in the 1950s-1970s)
с. 41
Ювченко Надія
Yuvchenko Nadiia
Театри Білорусі в музичних зв'язках з мистецтвом України (XX - початок XXI ст.)
Musical Relations of Bielorussian Theatres with Art of Ukraine (the XXth - Beginning of the XXIst Centuries)
с. 47

Теорія і методологія
Theory and Methodology

Ярко Марія
Yarko Mania
Алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості та епістемологія світу музики: методологія питання
Algorhythms of Post-Modern Musicologist Consciousness and Epistemology of Music World: Methodology of Question
с. 53
Каралюс Марія
Karalius Mania
Стильові домінанти модерну в українському мистецтві
Stylistic Dominants of Modern in the Ukrainian Art
с. 64
Анікієнко Любов
Anikiienko Liubov
Масштабно-тематичні структури
Scale and Theme Structures
с. 70
Зінків Ірина
Zinkiv Iryna
Бандура в органологічній концепції Олександра Фамінцина
Bandura in Alexandr Famintsyn's Organological Conception
с. 75

Архіви. Джерела
Archives. Sources

Кіндратюк Богдан
Kindratiuk Bohdan
Матеріали до історії дзвонів і дзвонінь в Україні на сторінках джерельних видань
Materials to History of Bells and Chimes in Ukraine in the Publications of sources
с. 82

Постаті
Prominent Figures

Барабан Леонід
Baraban Leonid
Михайло Коцюбинський і театр (маловідомі матеріали)
Mykhailo Kotsiubynskyi and Theatre (Little Known Facts)
с. 90
Безручко Олександр
Bezruchko Oleksandr
Професор Сергій Гіляров: етапи творчого і педагогічного шляху
Prof. Serhii Hiliarov: Stages on His Creative and Paedagogical Paths
с. 103
Пилипчук Ростислав
Pylypchuk Rostyslav
Юрій Григорович Костюк (до 100-річчя від дня народження)
In Commemoration of Yurii Kostiuk's Centenary
с. 112
Терещенко Алла
Tereshchenko Alla
Роки, покладені на вівтар науки
Years Offered to Science
с. 117
Яремко Богдан
Yaremko Bohdan
Творчий портрет гуцульського мультиінструменталіста Миколи Думитрака
Creaive Portrait of Hutsul Multi-Instrumentalist Mykola Dumytrak
с. 120

Позиція
Position

Хай Михайло
Khai Mykhailo
Бандура: від атрибута традиції до деривата і "мистецтва" (рецензія-роздум із приводу виходу у світ праці Гната Хоткевича "Бандура та її репертуар")
Bandura: From Attribute of Tradition to Derivate and Arts (A Review-Meditation on the Occasion of Hnat Khotkevych's "Bandura and Its Repertoir" Appearance)
с. 125

Некролог
Obituary


Юрій Іллєнко (1936-2010)
Yurii Illienko (1936-2010)
с. 131

Огляди. Рецензії
Surveys. Reviews

Сумарокова Віра
Sumarokova Vira
Тезаурус. Музика. Творчість
Thesaurus. Music. Creative Work
с. 132
Гринів Олег
Hryniv Oleh
Рецензія на навчальний посібник Безручка Олександра Вікторовича "Вітчизняна кіношкола. Режисери-педагоги"
Review on Oleksandr Bezruchko's Tutorial "National Cinema School. Directors-Educators"
с. 134

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 135