Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №4 (2010) - завантажитиКонтекст
Історія
Архів
Постаті
Хроніка
Рецензії та огляди
Про авторівКонтекст
Context

Усенко Павло
Usenko Pavlo
Потоцькі, без яких не було б "Софіївки"
Potocki, Without Whom There Would Be No Sofiyivka
с. 7

Історія
History

Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
До зводу середньовічної язичницької скульптуриБілорусі: Слонімський ідол
On the Issue of the Medieval Pagan Sculpture of Bielorussia: The Slonim Idol
с. 33
Коренюк Юрій, Світлична Ніна
Koreniuk Yurii, Svitlychna Nina
Фрагменти фресок ХІ століття Спасо-Преображенського собору в Чернігові
Fragments of the XIth Century Murals of Chernihiv Spaso-Preobrazhenskyi Cathedral
с. 55
Міляєва Лада
Miliaieva Lada
Розписи восьмерика і бані нави церкви Святого Георгія (Юра) в Дрогобичі
Paintings of the Drohobych St.George (Yura) Church Nave Octagon and Dome
с. 72
Бурковська Любов
Burkovska Liubov
Волинська ікона "Преображення Господнє" середини XVII століття зі збірки Національного музею народної архітектури та побуту України в контексті розвитку іконографії сюжету
About the Volyn Mid-Seventeenth Century Icon "Transfiguration of Christ" of the Collection of National Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine in the Context of the Theme Iconography
с. 102
Папета Сергій
Papeta Serhii
Митрофан Зинов'єв
Mytrophan Zynoviev
с. 112
Андріяшко Василь
Andriyashko Vasyl
Гобелен київських художників 1950-1970-х років
Tapestries of the Kyiv Artists of the 1950s-1970s
с. 129

Архів
Archive

Білокінь Сергій
Bilokin Serhii
Одна з тек мого архіву : Лев Ґец
One of My Archive Folders: Lev Gets
с. 141

Постаті
Prominent Figures

Вахніна Леся
Vahnina Lesia
До 80-річного ювілею професора Єжи Ковальчика
Commemorating the 80th Anniversary of Professor Jerzy Kowalczyk
с. 151

Хроніка
Current Events

Міщенко Ірина
Mishchenko Iryna
Перша українська трієнале абстрактного мистецтва "АРТ-АКТ"
The First Ukrainian Abstract Art Triennale "Art-Akt"
с. 153

Рецензії та огляди
Reviews and Critics

Кондратюк Аліна
Kondratiuk Alina
Огляд : Сорочинський іконостас : альбом / Інна Дорофієнко, Людмила Міляєва, Ольга Рутковська. - К. : Родовід, 2010. - 168 с. : іл. - Текст укр. та англ. мовами
Critics: Sorochynskyi Iconostasis: Album / Inna Dorofiyenko, Liudmyla Miliaieva, Olha Rutkovska. - K.: [Rodovid], 2010. - 168 pp. : il. 157 (in Ukrainian and English)
с. 155

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 157