Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2011) - завантажитиТеорія та методологія
Історія
Сучасність
Постаті
Джерела
Огляди, рецензії
Про авторівТеорія та методологія
Theory and Methodology

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Семантичний ритм лібрето музичної драми
Semantic Rhythm of Musical Drama Libretto
с. 7
Ярко Марія
Yarko Mariya
Герменевтична рецепція та епістемологічне дослідження категорії стилю
Hermeneutic Reception and Epistemological Research of the "Style" Category
с. 20
Кульчинська Леся
Kulchynska Lesia
Жанрові кліше та проблема конструювання жанрового корпусу
Genre Cliché and Construction's Problem of Genre Corpus
с. 31
Маркович Галина
Markovych Halyna
До проблеми музикальності поетичної лірики Івана Франка
Approaching the Problem of the Lyrics' Musicality of Ivan Franko
с. 40

Історія
History

Карпяк Андрій
Karpiak Andrii
Плекання нових композиційних форм у флейтових концертах Адольфа Гассе
Development of New Forms of Composition in the Flute Concerts by Adolf Hasse
с. 51
Паламарчук Катерина
Palamarchuk Kateryna
Традиції католицької богослужбової музики Австрії другої половини ХVІІІ - початку ХІХ століття в "Німецькій месі" Міхаеля Гайдна
The Second Half of the XVIIIth - Early XIXth Century Austrian Catholic Liturgical Music Traditions in the "German Mass" by Michael Haydn
с. 58
Синкевич Наталія
Synkevych Nataliya
Національний "обрядовий архетип" у хорових циклах Кирила Стеценка і Левка Ревуцького
National "Ritual Archetype" in the Choral Cycles of Kyrylo Stetsenko and Levko Revutskyi
с. 66
Курінна Марина
Kurinna Maryna
Про київський період творчості Броніслави Ніжинської
About the Kyiv Period in the Creative Work of Bronislava Nizhynska
с. 72
Безручко Олександр
Bezruchko Olexandr
Перша майстерня кінорежисерів Тимофія Левчука
Tymofii Levchuk Film Directors' First Workshop
с. 79
Гончарук Олена
Honcharuk Olena
Еволюція синтезу мистецтв естради в культурі ХІХ століття
Variety Art Synthesis' Evolution in the Nineteenth Century Culture
с. 87

Сучасність
Modernity

Козинко Лілія
Kozynko Liliya
Фольклорний танець в українському балетному театрі кінця ХХ - початку ХХІ століття
Folk Dance in Ukrainian Ballet Theater of the Late XXth - Early XXIth Centuries
с. 92
Костюк Христина
Kostiuk Hrystyna
До історії створення та інтерпретацій одного з міфів сучасного кінематографічного "хоррору"
Approaching the History of Creation and Interpretations of One of the Contemporary Cinematic "Horror" Myths
с. 99

Постаті
Prominent Figures

Василик Світлана
Vasylyk Svitlana
Окремі сторінки музикознавчої діяльності Лю Пархоменко (до ювілею від дня народження)
Distinct Pages of Liu Parkhomenko's Musicology Work (To the Anniversary of Her Birth)
с.110

Джерела
Sources

Грица Софія
Hrytsa Sofia
"Дума про удову і трьох синів" від Георгія Ткаченка і два інтерв'ю від нього
Heorhii Tkachenko's "Widow and Three Sons Ballad" and Two Interviews with Him
с.117

Огляди, рецензії
Reviews

Фрайт Оксана
Frayt Oksana
Український піаніст і композитор з далекої Австралії
Review: Ukrainian Pianist and Composer From Faraway Australia
с.142

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с.145