Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2011) - завантажитиКонтекст
Історія
Архів
Позиція
Про авторівКонтекст
Context

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Джерела драматизму лірики Тараса Шевченка
The Origins of the Dramatic Quality of Taras shevchenko's Lyrics
с. 7

Історія
History

Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
До питання атрибуції бушанського наскельного рельєфу (аналіз обрамленої таблиці з написом)
On the Issue of Attribution of Busha's Rock Relief (An Analysis of the Framed Plate with Inscription)
с. 20
Бірюльов Юрій
Biriuliov Yurii
Львівський мистець Леонард Марконі
Lviv aritist Leonard Marconi
с. 40
Толстова Леся
Tolstova Lesia
Кримські канікули Миколи Мурашка, Володимира Андреєва та Григорія Дядченка
The Crimean Vacation of Mykola Murashko, Volodymyr Andreiev and Hryhorii Diadchenko
с. 53
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Восьмий том Повного зібрання творів Тараса Шевченка: спроба реконструкції проекту (1923-1934)
The 8th Volume of The Taras Shevchenko Complete Works: Endeavour to Reconstruct the Project (1923-1934)
с. 67

Архів
Archive

Білокінь Сергій
Bilokin Serhii
Неопублікована шевченкознавча студія Дмитра Антоновича
Unpublished shevchenkological study of Dmytro antonovych
с. 105

Позиція
Position

Безякін Василь, Дорофієнко Інна, Рутковська Ольга
Beziakin Vasyl, Dorofiyenko Inna, Rutkovska Olha
Охорона пам'яток - справа державна. Нове дослідження споруди музею Т. Г. Шевченка в Каневі архітектора Василя Кричевського
Protection of Cultural Heritage is a National Cause. A New Investigation of Taras Shevchenko Museum Building (Architect - Vasyl Krychevskyi) in Kaniv
с. 114

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 121