Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2011) - завантажитиТеорія та методологія
Історія
Архіви. Колекції
Сучасність
Постаті
Огляди. Рецензії. Критика
Про авторівТеорія та методологія
Theory and methodology

Ярко Марія
Jarko Marija
Художньо-стильові особливості українського музичного модерну в соціокультурному контексті "фази європеїзації"
Artistic and style Features of the Ukrainian Music Modernism in social and cultural context of "Europeanization phase"
с. 7
Гончарук Олена
Goncharuk Olena
Екранний видовищний синтез естрадного мистецтва
Screen spectacular synthesis of variety art
с. 14

Історія
History

Карпяк Андрій
Karpyak Andrij
Реформування жанру флейтового концерту XVIII століття у творчості Йоганна Стаміца та Карла-Філіппа-Еммануїла Баха
Reforming of the XIX-th century Flute concert Genre in the creations of Johann stamic and Karl Phillip emmanuil Bach
с. 20
Зінків Ірина
Zinkiv Iryna
Курт Закс про українську бандуру
Сurt sachs about Ukrainian Bandura
с. 27
Костюк Наталія
Kostyuk Natalia
Деякі аспекти формування авторського стилю в богослужбовій творчості Кирила Стеценка першого десятиліття ХХ століття
Some aspects of Formation of author's style in Liturgical creative Works of Kyrylo stetsenko of the First Decade of the XX-th century
с. 34
Росляк Роман
Roslyak Roman
Формування органів управління кінематографа в Україні (1919)
Formation of cinema controls in Ukraine (1919)
с. 42
Шеремета Ірина
Sheremeta Iryna
Дешифрування псевдонімів як аспект вивчення музичної культури (за матеріалами журналу "Музика" 1920-х років)
Decoding of Pseudonyms as aspect of studying of Musical culture (on Materials of Magazine "Music" 1920)
с. 49
Безручко Олександр
Bezruchko Alexandr
Сценарний період фільму "Люди з чистою совістю" як майданчик для навчання молодих кінематографістів у 1940-х роках XX століття
The scenary Period of Film "People with a clear conscience" as a Platform for Training Young Cinematographers in the 1940-th Years of XX-th Century
с. 60
Лі Дзінь
Lee Tszin
Китайські культурні традиції у європейській професійній музичній культурі ХХ століття
Chinese cultural Traditions in European Professional Musical culture of the XX-th century
с. 67

Архіви. Колекції
Archives. Collections

Регуліч Ірина
Rehulich Irina
Твори композиторів петербурзької школи церковного співу в нотній колекції Володимира Ганжука
Works of composers of the Petersburg school of church Music from the Music Library of volodymyr Hanzhuk
с. 74

Сучасність
Modernity

Івахова Катерина
Ivahova Cateryna
Фортепіанний цикл "З дитячого альбому" Мирослава Скорика: стилістичні особливостї жанру
Piano cycle "From children's Album" by Myroslav skoryk:stylistic Features of the Genre
с. 84
Козинко Лілія
Kozynko Lilija
Елементи фольклорної хореографії в сучасному балетному театрі України
Elements of Folk choreography in contemporary Ballet Theater of Ukraine
с. 88

Постаті
Figures

Коваленко Єва
Kovalenko Yeva
Творча лабораторія сучасної хореографії (соліст Національної опери Володимир Чуприн)
The creativity of Modern choreography (National Opera solist volodymyr chupryn)
с. 95
Семененко Наталія
Semenenko Natalia
Магія ювілею
Magic of Jubilee
с. 105

Огляди. Рецензії. Критика
Figures

Лі Сябінь
Lee Syabin
Духові інструменти в китайській музичній творчості та виконавстві
Wind-Instruments in chinese Music creation and Performance
с. 110
Хай Михайло
Haj Myhajlo
Апологетам гармошки як "рятівниці" традиції українських лірників
Аpologists of the accordion as a "savior" of Tradition Ukrainian Lyre Players
с. 116
Сиротинська Наталя
Syrotynska Natalija
До джерел: монографія Юрія Ясіновського
To sources: Yurij Jasinovsky's monography
с. 123
Веселовська Ганна
Veselovska Hanna
До основ парамузикознавства
To the Bases of Paramusicology
с. 127
Семененко Наталія
Semenenko Natalia
Світовий вимір Маестро
World Measurement of the Maestro
с. 129
Ганудельова Надія
Hanudelova Nadija
Концепція самоідентифікації традиційної музично-інструментальної культури
The Concept of Self-identification of Traditional Musical-Instrumental Culture
с. 131

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 133