Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №4 (2011) - завантажитиКонтекст
Історія
Архів
Ювілеї
Некролог
Про авторівКонтекст
Context

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Підтексти драм Лесі Українки
The Underlying Ideas of Lesia Ukrainka's Dramas
с. 7

Історія
History

Диба Юрій
Dyba Yurii
Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (1)
Urban Administrative Reforms of Princess Olha (1)
с. 20
Ганзенко Лариса
Hanzenko Larysa
До проблеми відтворення "священного" в художньому просторі середньовічної ілюмінованої книги
On the Issue of Reproduction of the "holy" in the space of art of Аn Medieval Illuminated Manuscript
с. 29
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Ікона "Покрова Богородиці" з колекції Національного художнього музею України: проблема походження
The Protecting veil of the Mother of God Icon of the Ukrainian National Art Museum collection: An Issue of Provenanc
с. 43
Бурковська Любов
Burkovska Liubov
Волинська ікона "Успіння Богородиці" середини ХVІІ століття зі збірки НМНАПУ
The Mid-XVIIth Century Volyn Icon "The Dormition of the Virgin" of the National Museum of Folk Architecture and Way of Life collection
с. 69
Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Архітектурно-будівельний складник бушанського скельного комплексу: історичні віхи забудови (1)
On Architectural and constructional compound of the Busha's Rock complex: historical Landmarks of Building (1)
с. 79
Боса Ірина
Bosa Iryna
XX періодична виставка Товариства південноросійських художників 1910 року в Єлисаветграді
The XXth Recurrent Exhibition of the South Russian Painters Society in Yelisavetgrad in 1910
с. 97
Левицька Мар'яна
Levytska Maryana
Реставраційна практика Макса Дворжака: львівські епізоди
Restoration Practice of Max Dvorzhak: The Lviv Episodes
с. 106
Міщенко Ірина
Mishchenko Iryna
Риси експресіонізму в доробку буковинських художників першої половини XX століття
Expressionistic Features in the Masterpieces of the Bukovyna Painters in the First Half of the XXth Century
с. 106

Архів
Archive

Сторчай Оксана
Storchay Oksana
Матеріали до творчої біографії Киріака Костанді
Materials on creative Biography of Kyriak Kostandi
с. 130
Білокінь Сергій
Bilokin Serhii
Табірний зошит Ярослави Музики
A Prison Notebook of Yaroslava Muzyka
с. 144

Ювілеї
Jubilees

Чегусова Зоя
Chegusova Zoya
Славний ювілей Тетяни Кари-Васильєвої
A Renowned Jubilee of Tetiana Kara-Vasylieva
с. 151

Некролог
Obituary

Студенець Наталія
Studenets Nataliya
Федір Самійлович Уманцев
Fedir Umantsev
с. 154

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 156