Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2012) - завантажитиТеорія та методологія
Історія
Сучасність
Постаті
Огляди. Рецензії
Про авторівТеорія та методологія
Theory and Methodology

Костюк Наталія
Kostiuk Natalia
Особливості напрямів розвитку української богослужбово-музичної культури впродовж XIX століття
Shevchenko as an Aesthete and Spiritual Aristocrat Peculiarities of Trends of the XlXth Century Ukrainian Liturgical Musical
с. 7
Клименко Ірина
Ktymenko Iryna
Становлення української мелогеографії
Formation of Mapping of Ukrainian Melodies Features
с. 16
Нефедов Сергій
Nefedov Serhii
Культурологічний аспект виконавської майстерності (на прикладі баянної виконавської школи)
Culturological Aspect of Performing Mastery (On Example of Bayan Performing School)
с. 23

Історія
History

Барабан Леонід
Baraban Leonid
Театральна трупа Федора Левицького в контексті української сценічної культури першої половини XX століття (1905-1909)
Theatrical Troupe of Fedir Levytskyi in Context of the Ukrainian Scenic Culture in the First Half of the XXth Century (1905-1909)
с. 28
Журавльова Тетяна
Zhuravliova Tetiana
Мелодраматичні тенденції в українському кінематографі тоталітарної доби: зміна ідейної парадигми
Melodramatic Tendencies in the Ukrainian Totalitarian Cinematography: Alteration of Ideological Paradigm
с. 37
Росляк Роман
Rosliak Roman
Реформування органів управління кінофікації та кінопрокату (кінець 1920-х - 1930-ті роки)
Reformation of Cinemafication and Film Service Management (the Late 1920s - 1930s)
с. 45
Безручко Олександр
Bezruchko Oleksandr
Знімальний період фільму "Люди з чистою совістю" як майданчик для навчання молодих кінематографістів у 40-х роках XX століття
Shooting Period of a "People with a Clear Conscience" Film as a Foothold for Teaching the Young Cinematographs in the 1940s
с. 51
Гончарук Олена
Honcharuk Oiena
Клубні форми становлення естрадного мистецтва
Club Forms of Vaudeville Art Becoming
с. 58

Сучасність
Modernity

Рудик Марина
Rudyk Maryna
До проблеми трактування варіаційного циклу у творчості українських композиторів ("Українські писанки" Лесі Дичко)
On the Issue of Cycle of Variation Interpretation in the Creation of the Ukrainian Composers ("The Ukrainian Pysankas" of Lesia Dychko)
с. 65
Івахова Катерина
Ivahova Kateryna
Особливості виконання фольклорних творів Мирослава Скорика
Peculiarities of Execution of the Myroslav Skoryk Folkloric Works
с. 77
Олендарьов Антон
Olendariov Anton
Оркестр у театральній музиці Ігоря Шамо
Orchestra in Theatrical Music of Ihor Shamo
с. 80

Постаті
Figures

Курінна Марина
Kurinna Maryna
Серж Лифар: від Київської центростудії до Паризької опери
Serge Lifar: From the Kyiv Central Studio Till the Paris Opera
с. 86

Огляди. Рецензії
Reviews

Щур Олександр
Shchur Oleksandr
Народні музичні інструменти і взаємозв'язок світових культур: історико-мистецьке дослідження взаємозбагачення культур українського й угорського народів
Folk Musical Instruments and Intercommunication of the Global Cultures: Art Historical Research of Reciprocal Enrichment of the Ukrainian and Hungarian National Cultures
с. 92
Костюк Христина
Kostiuk Khrystyna
До історії розвитку образу дитини у фільмах жахів
ROn the Issue of the History of a Child Image Evolution in the Horror Films
с. 179
Іваннікова Людмила
Ivannikova Liudmyla
Перше монографічне дослідження творчості Василя Завітневича
First Monograph on the Vasyl Zavitnevych Creations
с. 110

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с 113