Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2012) - завантажитиКонтекст
Історія
Критика
Позиція
Архів
Рецензії, огляди, відгуки
Про авторівКонтекст
Сontext

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Гумор і гротеск в українській культурі
Humour and Grotesque in Ukrainian culture
с. 7

Історія
History

Диба Юрій
Dyba Yurii
Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (2: Шлях на Лугу)
Urban and Administrative Reform of Princess Olga (Part 2: Road to Luga)
с. 20
Коренюк Юрій
Koreniuk Yurii
Нові архівні матеріали з історії порятунку художнього ансамблю Михайлівського Золотоверхого собору
New Archive Materials on Salvation History of the St. Michael's Golden-Domed Monastery architectural Ensemble
с. 43
Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Бушанський рельєф: формально-стилістичний аспект атрибуції
Busha's Relief: Formal and stylistic aspect of attribution
с. 66
Оляніна Світлана
Olianina Svitlana
Нові атрибуції збережених ікон березнянського іконостаса
New attributions of the Berezna Iconostasis Preserved Icons
с. 90
Мірошниченко Наталія
Miroshnychenko Natalia
Кімерійські міфологеми Максиміліана Волошина (до 135-річчя від дня народження мистця)
The Maksymilian voloshyn cimmerian Mythologems (commemorating the 135th anniversary of his Birthday)
с. 105

Сучасність
Modernity

Міщенко Ірина
Mishchenko Iryna
Мистецькі паралелі в графіці Ярослава Зайця
Аrtistic Parallels in the Drawings of Yaroslav Zaiets
с. 117

Позиція
Position

Бірюльов Юрій
Biriuliov Yurii
Камінь - не вічний. Проблеми збереження і дослідження скульптурної спадщини Львова
A stone is Not everlasting. The Preservation and Research Issues of the Lviv statuary heritage
с. 129

Архів
Archive

Сторчай Оксана
Storchay Oksana
НПодробиці навчання в студії Жюліана з листа і паризького щоденника Бориса Егіза
The Tirocinium Details in the acad?mie Julian from the Borys Egiz Letter and Paris Diary
с. 142

Рецензії, огляди, відгуки
Review, Surveys, and Responses

Семчишин-Гузнер Олеся
Semchyshyn-Guzner Olesia
Рец.: купчинська лариса. Українські меценати Іванна і Мар'ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII-XX століть : каталог / Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів". - Л., 2011. - 316 с. : 125 кольор. ілюстр.
Review: Kupchynska Larysa. The Ukrainian Patrons Ivanna and Maryan Kots: Granted Art Works Collection: Catalogue / V. Stefanyk National Library in Lviv. "Tetyana and Omelian Antonovych Palace of Arts" Section. - Lviv, 2011. - 316 pp.: 125 col. ill.
с. 154
Міщенко Ірина
Mishchenko Iryna
Огляд: Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ століття. Антологія / упоряд. Р. М. Яців. - Л. : Львівська національна академія мистецтв ; Інститут народознавства НАН України, 2012. - Ч. 1. - 232 с. : ілюстр.
Survey: Ideas, Meanings, Interpretations of the Fine Arts: the XXth Century Ukrainian Theoretical View. Anthology / compiler - R. Yatskiv. - Lviv, Lviv National Academy of Arts; NASU Institute for Ethnic Studies, 2012. - Pt. 1. - 232 pp.: col. ill.
с. 158
Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Відгук: Дещо про наукову етику, або "Першовідкривацтво" в науці
Response: Somewhat about Scientific Ethics, or a Pioneering Work in science
с. 160

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 166