Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2012) - завантажитиІсторія
Сучасність
Теорія і методологія
Огляди
Критика і рецензії
Про авторівІсторія
History

Литвиненко Алла
Lytvynenko Alla
Історичні шляхи становлення регіоналістики в українській культурі й музикознавстві
Historical Courses of Area Studies Formation in Ukrainian Culture and Musicology
с. 7
Костюк Наталія
Kostiuk Nataliya
Композиційні функції жанру та його складових у богослужбовому співочому циклі ("Непорочні" Кирила Стеценка)
A Genre and Its Components' Compositional Functions in a Liturgical-Singing Cycle (Kyrylo Stetsenko's "The Blameless")
с. 15
Зінич Олена
Zinych Oiena
Мова пластики Джорджа Баланчіна: від естетики авангардизму до балетної неокласики
George Balanchine's Plastic Language: from Aesthetics of Avant-Gardism to Ballet Neoclassicism
с. 24
Пірієв Олександр
Piriiev Oleksandr
Стильові проекції творів для віолончелі Макса Регера в музичному мистецтві першої чверті XX століття
Style Projections of the Max Reger Cello Works on the Musical Art of the First Quarter of the XX-th Century
с. 37
Колубаєв Олег
Kolubaiev Oleh
Джерела пісенної творчості Богдана-Юрія Янівського
Sources of Bohdan-Yuri Yanivskyi's Songwriting
с. 46

Сучасність
Modernity

Марач Олександр
Marach Oleksandr
Аполлонічний і діонісійський архетипи в диригентсько-хоровому виконавстві (на прикладі творчості маестро О. Тарасенка та О. Вацека)
The Apollonian and Dionysian Archetypes on the Choir Conductor's Performance (Based on the Examples of Maestro O. Tarasenko and Maestro O. Vatsek)
с. 53
Костюк Христина
Kostiuk Khrystyna
Передумови для виникнення образу дитини як носія зла в сучасному українському та російському кінематографі
Prerequisites for Appearing of Child Image as an Evil Bearer in the Modern Ukrainian and Russian Cinema
с. 59

Теорія і методологія
Theory and methodology

Азарова Антоніна
Azarova Antonina
"Шульверк" Карла Орфа як система розвитку музичного слуху дитини
Karl Orff's Shulwerk as an Developmental System of a Child's Ear for Music
с. 66
Іваницький Анатолій, Іваницька Тетяна
Ivanytskyi Anatolii,
Ivanytska Tetiana
Метод побудови шкал гармонічного музичного строю
Construction Methods of Harmonic Musical Scale
с. 73

Огляди
Surveys

Анікієнко Любов
Anikiyenko Liubov
Модифікації образу П'єро у світовому й українському мистецтві та їх відображення в українській версифікації "Pierrot lunaire" Гартлебена - Шенберґа (оглядовий нарис та художній переклад текстів)
Pierrot Stock Character Revisions in the Global and Ukrainian Art and their Reflections in a Ukrainian Versification of Arnold Schoenberg and Otto-Erich Hartleben's Pierrot Lunaire
с. 87

Критика і рецензії
Criticism and Reviews

Тюрикова Олена
Tiurykova Olena
"Глобальне-національне-локальне" - сучасна діалектика фольклорно-сценічного виконавства (критика однієї концепції)
"Global-national-local", A Modern Dialectics of Folk-Stage Performance (Criticism of a Concept)
с. 108
Терещенко Алла
Tereshchenko Alla
"Тенор, народжений під козацьким небом" (про нову книгу М. Варварцева "Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто")
"А Tenor Born under the Cossack Sky" (On M. Varvartsev's New Book "The Mykola Ivanov's Life and Stage": A History of a Ukrainian during the Italian Unification)
с. 115
Ковальська-Фрайт Оксана
Kovalska-Frait Oksana
Талант і доля (рефлексії щодо книги "Орав свій переліг. Йосип Гошуляк: від маминої пісні - до вершин вокал істики")
Talent and Destiny (Reflections on Yosyp Hoshuliak's Book "Ploughing His Fallow: From Mother's Lullaby up to Summit of Vocalistics")
с. 120
Триколенко Софія
Trykolenko Sofiya
"Момент кохання" на сцені "Сузір'я"
"Love Twinkling" Staged by Suzirya Theatre
с. 124

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 131