Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №4 (2012) - завантажитиКонтекст
Історія
Критика
Архів
Рецензії
Про авторівКонтекст
Context

Білокінь Сергій
Bilokin Serhiy
Клуб творчої молоді "Сучасник" (1960-1965)
Creative Youth Club "Suchasnyk" ("Contemporary") (1960-1965)
с. 7

Історія
History

Годенко-Наконечна Олена
Hodenko-Nakonechna Olena
Композиційні особливості трипільсько- кукутенської абстрактно-геометричної орнаментики (типологія та стилістика основних композиційних схем)
Compositional Peculiarities of the Cucuteni-Trypillian Linear Abstract-Geometric Ornaments (Typology and Stylistics of the Principal Compositional Layouts)
с. 41
Скиба Андрій
Skyba Andrii
Зооморфні мотиви слов'янської металопластики VII століття
Zoomorphic Motifs of the VІІ-th-Century Slavic Repoussage
с. 58
Диба Юрій
Dyba Yurii
Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (3: Новгород до Новгорода)
Urban Administrative Reforms of Princess Olha (3: Novhorod is a Forerunner of Velykyi Novhorod)
с. 78
Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Джерела композиційно-іконографічного ладу Бушанського рельєфу
Sources of Compositional and Iconographic Order of the Busha's Rock Relief
с. 111
Адруг Анатолій
Adrug Anatolii
Троїцький собор у Чернігові: історія пам'ятки та художні особливості
The Chernihiv Trinity Cathedral: A Monument's History and Artistic Features
с. 138
Смолій Юлія
Smolii Yuliya
Кахельний і майоліковий завод Йосафата Анджейовського в Києві: власники, виробництво, каталоги
The Josafat Andrzejowski Tile and Majolica Factory in Kyiv: Proprietors, Manufacture, Catalogues
с. 158
Скляренко Галина
Skliarenko Halyna
Творчість Сергія Пустовійта (одна з тенденцій радянського "ретро")
Creative Work of Serhii Pustoviit (One of the Soviet Retro Tendencies)
с. 174

Критика
Critics

Міщенко Ірина
Mishchenko Iryna
Пластика Миколи Білика
Plastic Art of Mykola Bilyk
с. 185

Архів
Archive

Сторчай Оксана
Storchay Oksana
Педагогічна діяльність Івана Федоровича Селезньова
Pedagogic Profession of Ivan Selezniov
с. 194

Рецензії
Reviews

Яців Роман
Yatsiv Roman
Ім'я, повернене з румовищ. Рец.: Коваль Роман. Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею. Історичний нарис. - К.: Історичний клуб "Холодний Яр"; Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2011. - 472 с.; іл.
The Rehabilitated Name. Review: Koval Roman. Mykhailo Havrylko: With Gouge and Sabre. A Literary Essay. - K., Historical Club "Holodnyi Yar"; Vinnytsia, State Cartographic Factory, 2011. - 472 pp.: ill.
с. 208

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 212