Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1-2, 3-4
"Студії мистецтвознавчі" №1-2 (2013) - завантажитиДо 200-ліття Тараса Шевченка
Історія
Критика
Архів
Рецензії
Про авторівДо 200-ліття Тараса Шевченка
On the Occasion of the 200th Anniversary of Birthday of Taras Shevchenko

Соломарська Олена, Горбачов Дмитро
Solomarska Olena, Horbachov Dmytro
Шевченко як естет і аристократ духу
Shevchenko as an Aesthete and Spiritual Aristocrat
с. 9
Дорофієнко Інна
Dorofiyenko Inna
Реставраційні студії художньої спадщини Тараса Шевченка
Restoration Studies of the T. Shevchenko Artistic Heritage
с. 46

Історія
History

Дорофієнко Інна
Dorofiyenko Inna
Ескізні малюнки середньовічних стінописців у храмах XI століття Київської Русі
Sketchy Drawings of Medieval Mural Painters in the XIth Century Kyivan Rus' Churches
с. 55
Слободян Василь
Slobodian Vasyl
Крейдяна грамота з Холма. До питання дати заснування міста
Chalky Charter from Kholm: On the Issue of Dating the City's Foundation
с. 65
Стець Світлана
Stets Svitlana
До атрибуції картини "Алегорична постать жінки з книгою" зі збірки Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького
Towards the Attribution of the Painting Allegorical Figure of a Woman with Book from the Collection of the B. Voznytskyi Lviv National Picture Gallery
с. 74
Цитович Володимир
Tsytovych Volodymyr
Україна Проспера Горського (до 200-річчя з дня народження художника)
Prosper Horskyi's Ukraine (Commemorating the 200th Anniversary of Birthday of the Artist)
с. 85
Костючок Олександр
Kostiuchok Oleksandr
Урядовий центр у Києві (1934-1937): історія будівництва
Governmental Central District in Kyiv (1934-1937): A History of Development
с. 103

Критика
Criticism

Матвейчук Мар'яна
Matveychuk Maryana
Поняття тілесності в театральних практиках: тіло як суб'єкт і об'єкт
Conception of Corporeity in the Stage Practices: A Body as a Subject and Object
с. 114

Архів
Archives

Сторчай Оксана
Storchay Oksana
Художня школа-студія Наполеона Буяльського в дослідженні Б. Бутника-Сіверського
Art School-Studio of Napoleon Buyalskyi in Studies of B. Butnyk-Siverskyi
с. 121
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Листи Федора Ернста до Данила Щербаківського: сторінки співпраці вчених
Correspondence of Fedir Ernst to Danylo Shcherbakivskyi: Facets of the Scholars' Cooperation
с. 144

Рецензії
Reviews

Тимченко Тетяна
Tymchenko Tetiana
Рец.: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.): джерелознавче дослідження. - Дрогобич: Коло, 2013. - Т. 2. - 1066 с.
Review: Bilokin S. Mass Terror as a Means of Public Administration in the USSR (1917-1941): A Scrutiny of Source Study. - Drohobych, Kolo, 2013. - Vol. II. - 1066 pp.
с. 172
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Рец.: Графічні твори Василя Кричевського у колекції МКДУ / [упоряд. : М. Корнійчук, О. Сидорчук, Л. Хамаза]. - [Х. : НТМТ, 2013]. - 107 с. : іл.
Review: Graphics of Vasyl Krychevskyi at the BTMU (Book and Typography Museum of Ukraine) Collection / [compilers - M. Korniychuk, O. Sydorchuk, L. Khamaza]. - [Kharkiv, NTMT, 2013]. - 107 pp.: ill.
с. 179

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 186