Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2014) - завантажитиДо 200-ліття Тараса Шевченка
Історія
Рецензії
Про авторівДо 200-ліття Тараса Шевченка
On the Occasion of the 200th Anniversary of Birthday of Taras shevchenko

Соломарська Олена,
Горбачов Дмитро
Solomarska Olena,
Horbachov Dmytro
Шевченко як естет і аристократ духу (продовження)
Shevchenko as an aesthete and spiritual aristocrat (part II)
с. 7
Наумова Надія,
Єрмоленко Юлія
Naumova Nadiya,
Yermolenko Yuliya
Список Григорія Честахівського малярських творів з майстерні Тараса Шевченка
Hryhoriy chestakhivskyi's List of Taras shevchenko's Artistic works from his studio at the academy of Fine arts
с. 34

Історія
History

Ганзенко Лариса
Hanzenko Larysa
Тератологічні мотиви в заставках та ініціалах рукописних книг галицько-волинської традиції (друга половина ХІ - початок ХІІІ століття)
Teratological Motifs in Miniatures and Initials of the codices of the Halychyna-Volyn Tradition (Mid- to Late Xlth - Early XIIIth Centuries)
с. 54
Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Ікона "Видіння св. Євстафія Плакиди" з Плазова як пам'ятка етнокультурних зв'язків раннього Нового часу
Plaziv's Icon The Vision of St. Eustace Placidus as the Monument to the Ethnocultural Relations of the Early Modern Times
с. 73
Бурковська Любов
Burkovska Liubov
Ікона "Богородиця Одигітрія" початку XVIII століття майстра іконостаса із церкви Святої Великомучениці Параскеви в селі Космач Івано-Франківської області
The Early XVIIIth Century Icon Virgin Hodegetria of a Master of Iconostasis at the church of st. Great Martyr Paraskeva in Kosmach, Ivano-Frankivsk Region
с. 99
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Науково-дослідна кафедра мистецтвознавства: початковий етап діяльності (1922-1924)
The Research Department of Art Studies: The Initial Stage of Activity (1922-1924)
с. 109

Рецензії
Reviews

Кара-Васильєва Тетяна
Kara-Vasylyeva Tetiana
Рец.: Косів Р. Літургійні покрови на чашу й дискос (із каталогом творів із фігуративними зображеннями зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького) / Роксолана Косів. - К. : Майстер книг, 2013. - 208 с. : іл. - ISBN 978-966-2578-48-5
Review: Kosiv R. Liturgical veils on chalice and Paten (Including the catalogue of the works comprising the Figurative Images from the Collection of the Andrey Sheptytskyi National Museum in Lviv) / Roksolana Kosiv. - Kyiv: Mayster Knyh, 2013. - 208 pp. : ill. - ISBN 978-966-2578-48-5
с. 126

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с 128