Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2015) - завантажитиКонтекст
Історія
Архів
Про авторівКонтекст
Context

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Від сценічної репетиції до літературного тексту: прояви «струменя свідомості» у творах Володимира Винниченка
From Stage Rehearsal to Literary Text: Displays of the Stream of Consciousness in Volodymyr Vynnychenko Works
с. 7

Історія
History

Кара-Васильєва Тетяна
Kara-Vasylyeva Tetiana
Роль професійних художників у розвитку мистецтва вишивки в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
Role of Professional Artists in the Development of the Embroidery Art in the late XIXth to Early XXth Centuries
с. 24
Міщенко Ірина
Mishchenko Iryna
Альфред Оффнер – призабуте ім’я в історії українського мистецтва першої третини ХХ століття
Alfred Offner – A Little Forgotten Name in the History of Ukrainian Art of the First Third of the XXth Century
с. 34
Скляренко Галина
Skliarenko Halyna
Малевич в Україні: кінець 1920 х - початок 1930-х років
Malevych in Ukraine in the Late 1920s – Early 1930s
с. 47
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Кабінет дослідження дитячої творчості Всеукраїнської академії наук: проблемне поле діяльності
Office of Children’s Craft Studies of the All-Ukrainian Academy of Sciences: A Problem Field of Activity
с. 67
Чегусова Зоя
Chehusova Zoya
Українські провідні митці художньої обробки дерева (остання третина ХХ – початок ХХІ століття)
Ukrainian Leading Masters of Artistic Woodworking (Last Third of the XXth to Early XXIst Centuries)
с. 78

Архів
Archives

Сторчай Оксана
Storchay Oksana
До історії епістолярію Миколи Прахова
Towards the History of the Mykola Prakhov Letters
с. 90
[Листи Миколи Прахова до Олени Язєвої]
[Correspondence of Mykola Prakhov to Olena Yazieva]
с. 92
Прибыльская Евгения
Pribylskaya Yevgeniya
Жизнеописание (продовження)
The Biography (continuation)
с. 111

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 125