Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2015) - завантажитиДо 200-ліття Михайла Вербицького
Теорія та методологія
Історія
З польових записів
Сучасність
Рецензії
Про авторівДо 200-ліття Михайла Вербицького
On the Occasion of the 200th Anniversary of Birthday of Mykhailo Verbytskyi

Шевчук Оксана
Shevchuk Oksana
Михайло Вербицький – автор національного гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля»
Mykhailo Verbytskyi – the Author of the National Anthem of Ukraine Ukraine’s Glory Has Not Yet Died, Nor Her Freedom
с. 7
Костюк Наталія
Kostiuk Nataliya
Богослужбова творчість Михайла Вербицького
Liturgical Works of Mykhailo Verbytskyi
с. 17
Фільц Богдана
Filts Bohdana
Відзначення ювілеїв Михайла Вербицького у ХХ столітті
Celebration of Mykhailo Verbytskyi Jubilees in the XXth Century
с. 21
Пушик Орест
Pushyk Orest
Священик Іван-Хризостом Сінкевич (біографічний нарис)
The Priest Ivan-Khryzostom Sinkevych (A Biographical Essay)
с. 29

Теорія та методологія
Theory and Methodology

Гнатишин Оксана
Hnatyshyn Oksana
Деякі особливості теорії музичного сприймання Олександра Костюка (концепційний аспект)
Some Peculiarities of Oleksandr Kostiuk’s Theory of Music Perception (A Conceptional Aspect)
с. 36
Бевзюк-Волошина Лілія
Bevziuk-Voloshyna Liliya
Володимир Карашевський. Сценографічні «космоси» та фактури
Volodymyr Karashevskyi. The Scenographic Spaces and Textures
с. 44
Гуральна Світлана
Huralna Svitlana
Богослужбова музична творчість Східної Галичини у світлі періодики
Liturgical Musical Works of Eastern Halychyna in Periodicals
с. 54

Історія
History

Барабан Леонід
Baraban Leonid
Тарас Шевченко і світова театральна культура
Taras Shevchenko and Global Theatre Culture
с. 62
Липова Галина
Lypova Halyna
Творчість Тараса Шевченка і стильові тенденції українського театру другої половини ХХ століття
Taras Shevchenko Works and the Ukrainian Theatre‘s Stylistic Trends in the Second Half of the XXth Century
с. 70
Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Неокласицизм Максима Рильського як феномен української культури
Maksym Rylskyi Neoclassicism as a Ukrainian Cultural Phenomenon
с. 80
Калениченко Анатолій
Kalenychenko Anatoliy
Творчість Тараса Шевченка і стильові тенденції українського театру другої половини ХХ століття
Taras Shevchenko Works and the Ukrainian Theatre‘s Stylistic Trends in the Second Half of the XXth Century
с. 88
Кравченко Анастасія
Kravchenko Anastasiya
Музична діяльність представників польської громади Житомира в середині ХІХ – на початку ХХ століття
Musical Activities of the Zhytomyr Polish Community Representatives in the Mid-19th – Early 20th Centuries
с. 96

З польових записів
From the Field Records

Товкайло Ярина
Tovkaylo Yaryna
Інтонаційна та виконавська стилістика пастівницьких пищавкових награвань у селі Волосянка Сколівського району Львівської області
Intonation and Performing Stylistics of Pasture Pipe Tunes in Volosianka Village of Skoliv District, Lviv Region
с.104

Сучасність
Modernity

Kuzyk Valentyna Music Enrichment Shevchenkianya – Rethinking Poems by Kobzar Composers of the Younger Generation с.113

Рецензії
Reviews

Корній Лідія
Korniy Lidiya
Рец.: Калуцка Н., Пархоменко Л. Олександр Кошиць: мистецька діяльність у контексті музики ХХ сторіччя / Н. Калуцка, Л. Пархоменко. – Київ : Фенікс, 2012. – 416 с.; іл.
Review: Kalutska N., Parkhomenko L. Oleksandr Koshyts: The Artistic Activities in Context of the XXth Century Music / N. Kalutska, L. Parkhomenko. – Kyiv : Feniks, 2012. – 416 pp.; ill.
с.117

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с.120