Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №4 (2015) - завантажитиКонтекст
Історія
Архів
Ювілеї
Хроніка
Про авторівКонтекст
Context

Yudkin-Ripun Ihor Textual Multidimensionality As A Universal Artistic Problem с. 7

Історія
History

Ганзенко Лариса
Hanzenko Larysa
Малюнки на берегах Ізборника Святослава 1073 року. Стратиграфія шарів та атрибуція окремих зображень
Illustrations on Margins of the Sviatoslav's Miscellany of 1073. Stratigraphy of Layers and Attribution of Some Pictures
с. 13
Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Житійний жанр в іконографії святого Онуфрія Великого: місцева специфіка та загальні тенденції історичного розвитку
Hagiographical Genre in Iconography of Saint Onuphrius the Great: Local Specificity and General Trends of Historical Development
с. 26
Скляренко Галина
Skliarenko Halyna
Мистецтво на сторінках "Нової Генерації"
Art on Pages of Nova Heneratsiya
с. 52
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії посмертного вшанування науковця
Serhiy Hiliarov about Hryhoriy Pavlutskyi: From the History of Posthumous Honouring of the Scholar
с. 72
Гиляров Сергей
Hiliarov Serhiy
Памяти Г. Г. Павлуцкого
In Memory of H. Pavlutskyi
с. 83
Ламонова Оксана
Lamonova Oksana
Анатолій Бондарович - ілюстратор дитячої літератури (за матеріалами архіву відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України)
Anatoliy Bondarovych as an Illustrator of Children's Literature (After the Archives of the Figurative Arts Department of the M. Rylskyi IASFE)
с. 94

Архів
Archives

Сторчай Оксана
Storchay Oksana
Сторінки творчої біографії Володимира Менка
Pages of Volodymyr Menk's Creative Biography
с. 100
Студенець Наталя
Studenets Natalia
Матеріали з історії хатнього настінного розпису в архіві Стефана Таранушенка
Stefan Taranushchenko Archives' Materials on History of House Mural Painting
с. 109

Ювілеї
Jubilees

Слово шани колезі та вчителю
A Word of Esteem to the Colleague and Teacher
с.120

Хроніка
Сhronicle

Вчена рада в пам'ять Валентини Рубан
The Academic Council in Commemoration of Valentyna Ruban
с.122

Про авторів
Information About Authors

Про авторів
Information About Authors
с.124