Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2016) - завантажитиІсторія
Архів
Про авторівІсторія
History

Годенко-Наконечна Олена
Godenko-Nakonechna Olena
Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури
Trypillian Ornamentation as a Phenomenon of Prehistoric Culture
с. 6
Архипова Єлизавета
Arkhypova Yelyzaveta
Саркофаг Ярослава Мудрого – пам’ятка історії та мистецтва
Sarcophagus of Yaroslav the Wise is a Historical and Artistic Monument
с. 14
Косів Роксолана
Kosiv Roksolana
Ікони на полотні «Страсті Христові» XVII століття зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького
Icons on the Canvas The Passion of the XVIIth Century from the Collection of the Andrey Sheptytskyi National Museum in Lviv
с. 27
Скібіцька Тетяна
Skibitska Tetiana
Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1900-1910-х років
Decorative Adornments of Kyiv Architectural Structures in the 1900s–1910s
с. 47
Скібіцька Тетяна, Шулешко Інна
Skibitska Tetiana, Shuleshko Inna
Декоративне оздоблення будівель Полтави 1900–1910-х років
Decorative Adornments of Poltava Structures in the 1900s–1910s
с. 65
Bowlt John E.
Боулт Джон
Scenic Transformation and the Ukrainian Avant-Garde
Трансформація сценічного простору та український авангард
с. 73

Архів
Archives

Ходак Ірина
Khodak Iryna
Стаття Стефана Таранушенка з Нарбутівського збірника: кілька штрихів до історії написання
An Article of Stefan Taranushenko from the Narbut Collection: Some Traits to the History of Its Writing
с. 84
Таранушенко Стефан
Taranushenko Stefan
Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута
Motifs of Ancient Ukrainian Art in the Works of Narbut
с. 88
Менк-Статкевич Мария
Menk-Statkevych Mariya
Биографические сведения о моем отце,художнике В. К. Менк[е]
The Biographical Information on My Father, Artist V. K. Menk
с. 107

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 119