Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №4 (2016) - завантажитиІсторія
Архів
Постаті
Пам'ять і шана
Про авторівІсторія
History

Ганзенко Лариса
Hanzenko Larysa
Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження
The Trier Psalter. Contextual and Art Critical Aspects of Its Investigation
с. 7
Пухальська Наталія
Pukhalska Nataliya
Запис про дар святої Єлизавети Угорської і примітка до нього в Трірському псалтирі
A Note on the Gift of St. Elizabeth of Hungary and an Annotation to It in the Trier Psalter
с. 23
Фокас Даниел
Fokas Daniel
За характера на изображенията на животни в средновековното българско изкуство
On Characters Representing the Images of Animals in Medieval Bulgarian Art
с. 26
Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Архітектурно-будівельний складник Бушанського скельного комплексу: історичні віхи забудови (2)
On Architectural & Constructional Compound of the Busha Rock Complex: Historical Landmarks of Building (2)
с. 41
Dashevski Liliya
Дашевська Лілія
Between Illustration and Icon: the Works by Mikhail Vrubel
Між ілюстрацією та іконою: твори Михайла Врубеля
с. 58
Ламонова Оксана
Lamonova Oksana
Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 - початку 1980 х років
Book Illustration of Serhiy Yakutovych in the Late 1970s to Early 1980s
с. 70

Архів
Arсhive

Сторчай Оксана
Storchay Oksana
Автобіографічні спогади Любові Григор'євої Стелецької
Autobiographical Memoirs of Liubov Hryhoryeva-Steletska
с. 80
Григор'єва-Стелецька Любов
Hryhoryeva-Steletska Liubov
[Спогади]. [Автобіографія]
[Memoirs]. [Autobiography]
с. 84

Постаті
Figures

Ходак Ірина
Khodak Iryna
Внесок Миколи Сичова в дослідження та реставрацію монументального малярства собору Святої Софії в Києві (за матеріалами київських архівів)
The Mykola Sychov Contribution to the Investigation and Restoration of Monumental Painting of St. Sophia Cathedral in Kyiv (After the Materials of Kyivan Archives)
с. 92

Пам'ять і шана
In Memoriam et Honorem

[Ред.]
[Edit.]
Василь і Валентин. Пам'яті Василя Забашти (1918-2016) та Івана-Валентина Задорожного (1921-1988)
Vasyl and Valentyn. In Commemoration of Vasyl Zabashta (1918-2016) and Ivan Valentyn Zadorozhnyi (1921-1988)
с. 108
Забашта Василь
Zabashta Vasyl
Світ очима художника (уривок з книги). У пошуках світла (уривок з книги)
The World Reflected by a Painter (A Passage from the Book). In Search of Light (A Passage from the Book)
с. 109
Бут Людмила
But Liudmyla
"Творчість - це аромат індивідуальної свободи". Пам'яті мистця і мислителя Василя Химочки
Creation is an Odour of Individual Freedom. In Memory of Artist and Thinker Vasyl Khymochka
с. 114
Химочка Василь
Khymochka Vasyl
Нова реальність (уривки з книги)
New Reality (Passages from the Book)
с. 117

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 124