Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3/4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2019) - завантажитиТеорія
Історія
Постаті
Архіви
Рецензії
Некролог
Про авторівТеорія
Theory

Максимюк Володимир, Фетисов Ілля
Maksymiuk Volodymyr, Fetysov Illia
Дослідження інтенсивності та тривалості звуків ритмічного супроводу на барабані награвання "Український гопак"
Investigation of the Intensity and Duration of the Sounds of Rhythmical Accompaniment on the Drum of Ukrainian Hopak Tune
с. 7
Наумова Лариса
Naumova Larysa
Ритм в українському кінематографі 20 х років ХХ століття в теорії Леоніда Скрипника
Rhythm in Ukrainian Cinema of the 1920s in Leonid Skrypnyk Theory
с. 19
Ігнатенко Євгенія
Ihnatenko Yevheniya
Атрибуція грецьких співів з українських і білоруських Ірмолоїв кінця XVI - XVІІІ століття
Attribution of the Greek Chants from Ukrainian and Belarusian Heirmologia of the late XVIth - XVІІІ centuries
с. 29
П'ятницька-Позднякова Ірина
Piyatnytska-Pozdniakova Iryna
Cмислові рівні музично-текстової концептосфери Псалма Вікторії Польової "Помилуй мя, Боже"
Significative Levels of the Musical and Textual Conceptsphere of V. Poliova Psalm Miserere mei Deus
с. 39
Граб Уляна
Hrab Uliana
Психологічний вимір диригентської діяльності Мирослава Антоновича: за лаштунками тріумфу
Psychological Dimension of Myroslav Antonovych Conductor Work: behind the Triumph Wings
с. 51

Історія
History

Дзюба Діана
Dziuba Diana
Музика в ефірі українського телебачення: історико-хронологічний підхід (1939-1985)
Music in the Ukrainian Television Air: Historical and Chronological Approaches (1939-1985)
с. 58
Гарбузюк Майя
Harbuziuk Maiya
П'єса "Українці" Люціана Косьцєлецького в репертуарі польських театрів 1880-1887 років (до сценічної історії твору)
The Ukrainians Play by Lucian Koscelecky in the Polish Theatres Repertoire in 1880-1887 (To the Stage History of the Work)
с. 88

Постаті
Figures

Крутова Олена
Krutova Olena
Дар любові Валерії Заклунної
Valeriya Zaklunna Gift of Love
с. 98

Архіви
Archives

Jasińska-Jędrosz Elżbieta
Jasińska-Jędrosz Elżbieta
Myśli z powodu elizawetgradzkich fotografii Karola Szymanowskiego
Reflections Concerning Karol Szymanowski Yelisavetgrad Photographs
с. 105

Рецензії
Reviews

Летичевська Оксана
Letychevska Oksana
. Мстислав Юрченко презентує хорові концерти Максима Березовського [Рец.: Максим Березовський. Віднайдені хорові концерти. Частина "А". Концерти чотириголосні / [упоряд., ред., передм. М. Юрченка]. Київ : Комора, 2018]
Mstyslav Yurchenko Presents Choral Concertos by Maksym Berezovskyi [Review: Maksym Berezovskyi. Found Choral Concerti. Part A. Concertos of Four Voices / [compilation, wording, preface by M. Yurchenko]. Kyiv, Komora, 2018]
с. 111
Ільницька Любов
Ilnytska Liubov
Весна Ліни Костенко
Spring of Lina Kostenko
с. 114

Некролог
Obituary

Левко Колодуб
Levko Kolodub
с. 116

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 119