Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3/4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2019) - завантажитиДо 200-ліття Пантелеймона Куліша
Історія
Критика
Постаті
Спогади
Про авторівДо 200-ліття Пантелеймона Куліша
On the Occasion of the 200th Anniversary of Birthday of Panteleymon Kulish

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Історизм Пантелеймона Куліша
Historicism of Pantheleymon Kulish
с. 7

Історія
History

Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Історія шанування та образного потрактування cв. Онуфрія Великого в Русі-Україні періоду Середньовіччя - раннього Нового часу: вступ до теми
History of Reverence and Figurative Interpretation for St. Onuphrius the Great in Rus-Ukraine within the Modern Times Period: Introductory Notes for the Issue
с. 14
Гелитович Марія
Helytovych Mariya
Три народні маляри кінця ХVІ - початку ХVІІ століття
Three Folk Painters of the Late XVIth - Early XVIIth Century
с. 23
Косицька Зінаїда
Kosytska Zinayida
Місце витинанок в інтер'єрі традиційного житла українців: локальні ансамблі
Place of Paper Cutting Art Pieces within the Interior of Ukrainian Traditional Abodes: Local Ensembles
с. 38
Ямборко Ольга
Yamborko Olha
Українське тематичне килимарство 1930-1960 х років у контексті соцреалізму: образотворчі засади та проблема класифікації
Ukrainian Thematic Carpet Weaving of the 1930s-1960s in Context of Socialist Realism: Figurative Principles and a Problem of Classification
с. 52
Скляренко Галина
Skliarenko Halyna
Нові риси закарпатської художньої школи: Павло Бедзір, Єлизавета Кремницька, Ференц Семан
New Features of Transcarpathian Art School: Pavlo Bedzir, Yelyzaveta Kremnytska, Ferents Seman
с. 62

Критика
Criticism

Ламонова Оксана
Lamonova Oksana
Графічний театр Катерини Радько
Kateryna Radko's Graphic Theatre
с. 78

Постаті
Figures

Ходак Ірина
Iryna Khodak
Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики повоєнного покоління академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від дня народження)
Zinayida Lashkul and Valentyna Tkachenko: Towards the Description of the Post-War Generation of Academic Art Critics (On the Occasion of Centennials of Their Birthdays)
с. 92

Спогади
Reminiscences

Міляєва Людмила
Miliayeva Liudmyla
Стефан Андрійович Таранушенко (штрихи до портрета)
Some Features of a Portrayal of Stefan Andriyovych Taranushenko
с. 117

Про авторів
Information about Authors

Про авторів
Information about Authors
с. 127