Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3/4
"Студії мистецтвознавчі" № 3/4 (2019) - завантажитиДо 200-ліття Пантелеймона Куліша
Теорія
Історія
Постаті
Рецензії
Про авторівДо 200-ліття Пантелеймона Куліша
On the Occasion of the 200th Anniversary of Birthday of Panteleymon Kulish

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Епоха та епізод у поетичній інтуїції Пантелеймона Куліша
Epoch and episode in the Poetical Intuition of Panteleimon Kulish
с. 7

Теорія
Theory

П’ятницька-Позднякова Ірина
Pyatnytska-Pozdniakova Iryna
Аналіз змістовних структур музичних текстів в аспекті смислоутворення
Analysis of semantic structures of Pieces of Music from the aspect of content Formation
с. 16

Історія
History

Черненко Олена, Забашта Ростислав
Chernenko Olena, Zabashta Rostyslav
Чернігівська кахля раннього Нового часу із зображенням святого Онуфрія Великого
A Chernihiv Tile of early Modern Times Picturing st. Onuphrius the Great
с. 28
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Михайлівська церква в селі Білоусівка та її стінопис (за матеріалами церковного літопису)
Michael archangel church in the village of Bilousivka and Its Wall Painting (after the Materials of church chronicle)
с. 49
Троценко Анна
Trotsenko Anna
Художні особливості кам’яних надмогильних хрестів ХІХ – початку ХХ cтоліття із села Букатинка на Вінниччині
Artistic Features of stone Grave crosses of the 19th to early 20st centuries in the Village of Bukatynka, Vinnytsia Region
с. 64
Дзюба Діана
Dziuba Diana
Музика в ефірі українського телебачення: історико-хронологічний підхід (1986–2018)
Music in the Ukrainian Television Ether: Historical-Chronological Approach (1986–2018)
с. 78

Постаті
Figures

Кузик Валентина
Kuzyk Valentyna
СКОРБНИЙ ШЛЯХ МУЗИКИ (до 150-річчя Якова Яциневича)
Sorrowful Way of Musicant (Commemorating the 150th Anniversary of Yakiv Yatsynevych)
с. 93
Скляренко Галина
Skliarenko Halyna
Творчість Флоріана Юр’єва та нові виміри художнього синтезу
Florian yuryev Works and New Dimensions of artistic synthesis
с. 100
Крутова Олена
Krutova Olena
Режисер Михайло Резнікович: теоретико-методологічні засади та їх практичне втілення у співпраці з акторами
Stage Director Mykhaylo Reznikovych: Methodology-Theoretical Principles and carrying Them into effect While coolaborating with actors
с. 115

Рецензії
Reviews

Юдкін-Ріпун Ігор
Yudkin-Ripun Ihor
Система сакральних образів української культури [Рец.: Оляніна С. Український іконостас. Символічна структура та іконологія: монографія. Київ : Артек, 2019. 400 с.]
System of the sacral Images of the Ukrainian culture [Review: Olianina Svitlana. Ukrainian Iconostases: Their Symbolic Structure and Iconology : Monograph. Kyiv: Artek, 2019, 400 pp.]
с. 128

Про авторів
Information about Authors

Про авторів
Information about Authors
с. 131