Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2017) - завантажитиТеорія
Історія
Постаті
Сучасність
Про авторівТеорія
Theory

Кушнірук Ольга
Kushniruk Olha
Симфонізм Олександра Яковчука у віддзеркаленні раннього та пізнього періодів творчості
Alexander Jacobchuk Symphonism Within Early and Late Periods of Works
с. 7
Ugrelidze Giorgi
Угрелідзе Георгій
Peculiarities of Development of Post-Soviet Screen Art in Georgia
Основні риси розвитку екранного мистецтва Грузії в пострадянський період
с. 17
Омельчук Олеся
Omelchuk Olesia
Кіно і українська пролетарська література ("Фільми революції" Мирослава Ірчана)
Cinematography and Ukrainian Proletarian Literature (The Films of Revolution by Myroslav Irchan)
с. 22
Стасюк Дмитро
Stasiuk Dmytro
Постмодерн і антиутопічна кінофантастика
Postmodern and Disutopian Fiction Films
с. 30
Стефанова Нонна-Анна
Stefanova Nonna-Anna
Трансформація підходів до екранізації літературного твору
Transformation of Approaches to the Literary Work Screen Version
с. 37

Історія
History

Калениченко Анатолій
Kalenychenko Anatoliy
Українсько-польська музика XIII-XVIII століть (постановка питання)
Ukrainian-Polish Music of XIII-XVIII centuries (Question Stating)
с. 44
Волошенюк Оксана
Volosheniuk Oksana
Перший кримськотатарський фільм: постколоніальні студії
The First Crimean-Tatar Film: Post-colonial Studies
с. 51
Гордєєв Сергій
Hordieyev Serhii
Акторські пошуки Валентини Чистякової в театрі "Березіль" (1922-1933)
Valentyna Chystiakova Author Search in Berezil Theatre
с. 65
Щербанюк Ірина
Shcherbaniuk Iryna
До проблеми екології лисенкознавства: Аd fontеs!
To the Problem of Lysenkology Bionomics: Ad fontеs!
с. 73
Безручко Олександр
Bezruchko Oleksandr
Завершальний етап педагогічної діяльності Михайла Верхацького в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого
Final Stage of Mykhailo Verkhatskyi Pedagogical Activities at I. Karpenko-Karyi Kyiv State Institute of Dramatic Art
с. 82

Постаті
Figures

Демченко Александр
Demchenko Aleksandr
Истинный самородок (к 140-летию со дня рождения Николая Леонтовича)
Genuine Person of Natural Gifts (On the Occasion of the 140th Anniversary of Nikolai Leontovich)
с. 88
Романко Володимир
Romanko Volodymyr
Проблеми композиторської діяльності в науковій спадщині Антона Мухи
The Problems of Composer Activities in Anton Mukha Scientific Heritage
с. 94

Сучасність
Modernity

Нікітюк Оксана
Nikitiuk Oksana
Особливості мануальної техніки хормейстера (на прикладі творчого методу диригента капели "Думка" Віктора Петриченка)
Funeral Cult Music of Eastern and Western Traditions in Modern Choral Execution (By Way of Example of Dumka Chapel Repertoire)
с. 101
Хоню Вікторія
Khoniu Viktoriyal
Фото-поезія: розширення можливостей популяризації поетичного твору
Photo-poetry: Broadening of Possibilities in Poetical Work Popularization
с. 108

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 119