Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України

науковий журнал


Студії мистецтвознавчі


Рік заснування: 16.12.2002

Проблематика: актуальні питання теорії, методології, історії, сучасного стану вітчизняного та зарубіжного образотворчого, декоративно-вжиткового, архітектурного, музичного, театрального й кіномистецтва; публікуються результати досліджень творчості окремих мистців, архівні матеріали, дискусії, спогади про колег, бібліографічні огляди та рецензії.

ISSN: 1728-6875

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 6784 від 16.12.2002 р.

Фахова реєстрація у ДАК України: архітектура, мистецтвознавство

Періодичність: 4 номери на рік

Мова видання: українська, англійська, латинська, польська, російська (з обов'язковим резюме українською, російською та англійською мовами) та розширеним резюме англійською мовою

Засновник: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Головний редактор:

Скрипник Ганна Аркадіївна – директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор.
Відповідальний секретар:

Забашта Ростислав Васильович – науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;

Кузик Валентина Володимирівна – старший науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства.
Редакційна колегія:

Владимирова Наталія Вікторівна – учений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Гайдабура Валерій Михайлович – заступник генерального директора з творчих питань Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України;

Грица Софія Йосипівна – провідний науковий співробітник відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Калениченко Анатолій Павлович – завідувач відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства;

Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Клековкін Олександр Юрійович – завідувач відділу науково-творчих досліджень, інформації та аналізу ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України;

Корнієнко Неллі Миколаївна – провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України;

Лагутенко Ольга Андріївна – професор кафедри теорії та історії образотворчого мистецтва і архітектури НАОМА, доктор мистецтвознавства;

Моссаковський Станіслав – професор, доктор габілітований Інституту мистецтв Польської академії наук;

Найден Олександр Семенович – головний науковий співробітник відділу театрознавства та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства;

Немкович Олена Миколаївна – провідний науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства;

Пархоменко Лю Олександрівна – провідний науковий співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства, професор;

Рожок Володимир Іванович – ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України;

Руда Тетяна Петрівна – завідувач відділу кінознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор філологічних наук;

Стельмащук Галина Григорівна – завідувач кафедри історії та теорії мистецтва Львівської академії мистецтв, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Степовик Дмитро Власович – завідувач відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства, професор;

Фоменко Валентин Миколайович – доктор мистецтвознавства;

Юдкін Ігор Миколайович – завідувач відділу театрознавства та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор.У журналі висвітлюються актуальні питання теорії, методології, історії, сучасного стану вітчизняного та зарубіжного образотворчого, архітектурного, музичного, теартального й кіномистецтва; публікуються результати досліджень творчості окремих мистців, архівні матеріали, дискусії, спогади про колег, бібліографічні огляди та рецензії.

Видання призначене для науковців, мистців, музейних працівників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, музейних працівників.


The magazine covers current issues of theory, methodology, history and current state of national and international fine arts, architecture, music, cinema and teartalnoho; published the results of research work of different artists, archival materials, discussions, memories of colleagues, bibliographic reviews and reviews.

The publication is intended for scientists, artists, museum professionals, teachers and students of art schools, museum workers.
Директор Інституту,

академік НАН України
Г. А. Скрипник