Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2016) - завантажитиТеорія
Історія
Сучасність
Про авторівТеорія
Theory

Брюховецька Ольга
Briukhovetska Olha
Від шахтаря до поета: «Квітка на камені» Сергія Параджанова в контексті культурного коду «відлиги»
From Coalminer to Poet: The Flower on the Stone by Serhiy Paradzhanov in the Context of Cultural Code of the Thaw
с. 9
Тримбач Сергій
Trymbach Serhiy
Діти шахтарів і батьки утопії: особливості однієї історичної драми
Children of Miners and Parents of a Utopia: Particularities of a Certain Historical Drama
с. 23
Черков Георгій
Cherkov Heorhiy
Шахта – жанровий кінопотенціал: ідейний пафос,соціальна драма, пригодницький колорит
Mine and Its Genre Potential: Ideological Enthusiasm, Social Drama,and Adventure Colouring
с.30
Алфьорова Зоя
Alfiorova Zoya
Стратегії еволюції наративних форм в аудіовізуальному мистецтві під впливом процесуального світобуття
Strategies of Evolution of Narrative Forms in Audiovisual Art Influenced by Procedural World Structure
с. 40
Tavadze Sopio
Тавадзе Сопіо
Thematic and Stylistic Tendencies in Georgian Cinematography in the 1960s
Тематичні і стилістичні тенденції в грузинському кінематографі 60-х років XX століття
с. 47
Погребняк Галина
Pohrebniak Halyna
Моделі авторства в кіно: можливості взаємовпливу
Models of Authorship in the Cinema: Interaction Possibilities
с. 51
Пересецький Радислав
Peresetskyi Radyslav
Метаопис у сучасному кіно: український контекст
Meta-Description in the Modern Cinema: A Ukrainian Context
с.58
Наумова Лариса
Naumova Larysa
«Поетичне» кіно і мова кінематографа
Poetical Cinematograph and Language of Filmmaking
с. 65
Стасюк Дмитро
Stasiuk Dmytro
Розвиток теми утопічного майбутнього в радянській кінофантастиці 1920–1960-х років
Development of the Utopian Future Theme in the 1920s–1960s Soviet Science Fiction Films
с.72
Мохсiн Геннар
Mokhsin Gennar
Актор і новітні технології в кінематографі
Screen Actor and Innovative Technologies in Cinematography
с. 80

Історія
History

Онуфрієнко Анна
Onufriyenko Anna
Залізниця як революція і радянський фронтір у кіно СРСР 1920–1930-х років
Railway as a Revolution and the Soviet Frontier in the 1920s–1930s USSR Films
с. 86
Шульгіна Анастасія
Shulhina Anastasiya
Педагогічна спадщина кінооператора Олексія Калюжного
Educational Heritage of the Cameraman Oleksiy Kaliuzhnyi
с. 88

Сучасність
Modernity

Кравчук Юстина
Yustyna Kravchuk
Репрезентація простору, простір-репрезентація, просторові практики: що таке Майдан 2013–2014 років
Representations of Space, Representational Spaces, and Spatial Practices: What Maidan of 2013–2014 is
с. 102
Деркач Тетяна
Derkach Tetiana
«Коло Дзиґи» як науковий і просвітницький проект Національного центру Олександра Довженка
KOLO DZYGY as a Scientific and Educational Project of the National Oleksandr Dovzhenko Film Centre
с. 107
Яковленко Катерина
Yakovlenko Kateryna
П’ятдесят років після Дзиґи Вертова: образ гірника в соціальному документальному кіно кінця 1980-х – початку 1990-х років (на прикладі фільмів «Липневі ГРОЗи» та «Перебудова знизу»)
50 Years after Dzyga Vertov: An Image of a Miner in the Social Documentaries of the Late 1980s to Early 1990s (Based on The July STORMs and Perestroika From Below)
с. 112

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 120