Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №2 (2017) - завантажитиКонтекст
Історія
Критика
Архів
Презентація
Некролог
Про авторівКонтекст
Context

Yudkin-Ripun Ihor
Юдкін Ігор
Abstraction of Daily Life as the Basis of the Textual Integration: The Experience of Ivan Kocherha
Абстракція повсякдення як джерело цілісності твору: з досвіду Івана Кочерги
с. 7

Історія
History

Ганзенко Лариса
Hanzenko Larysa
Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження
The Trier Psalter: Contextual and Art Critical Aspects of Its Investigation
с. 20
Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
Бушанський рельєф як семіотичний текст
Busha's Rock Relief as a Semiotic Text
с. 41
Ходак Ірина
Khodak Iryna
Культові пам'ятки Східного Поділля (за матеріалами експедиції Наталі Коцюбинської до колишнього Ямпільського повіту Подільської губернії)
Religious Monuments of Eastern Podillia [After the Materials of Natalia Kotsiubynska's Expedition to Former Yampil District (Podillia Governorate)]
с. 54
Скляренко Галина
Skliarenko Halyna
Футуризм в Україні: етапи та спрямування
Futurism in Ukraine: Stages and Trends
с. 63

Критика
Criticism

Ламонова Оксана
Lamonova Oksana
Творчість Володимира Іванова-Ахметова: графіка 1980-х років
Creation of Volodymyr Ivanov-Akhmetov: Graphic Works of the 1980s
с. 83

Архів
Archives

Пимоненко (Орловська) Олександра
Pymonenko (Orlovska) Oleksandra
Біографія академика живописи Пимоненко Никола[я] Корниліевича
Biography of Academician of Painting Mykola Pymonenko
с. 96
Кузик Валентина
Kuzyk Valentyna
Останні з могікан - сивочолі шістдесятники
The Last Ones of the Mohicans - The Grey-Headed Sixtiers
с. 110

Презентація
Presentation

Кара-Васильєва Тетяна
Kara-Vasylyeva Tetiana
Рец.: Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2007. - Т. 2. - 334 с. ; 2009. - Т. 3. - 516 с. ; 2010. - Т. 1. - 680 с. ; 2011. - Т. 4. - 512 с. ; 2016. - Т. 5. - 546 с.
Review: The History of Ukrainian Decorative Art : In 5 Vol. / [Editor-in-Chief - H. Skrypnyk] ; NAS of Ukraine, M. Rylskyi IASFE. - Kyiv, 2007. - V. 2. - 334 Рр. ; 2009. - V. 3. - 516 Рр. ; 2010. - V. 1. - 680 Рр. ; 2011. - V. 4. - 512 Рр. ; 2016. - V. 5. - 546 Рр.
с. 118

Некролог
Obituary

Корусь Олена
Korus Olena
Владислав Щербина
Vladyslav Shcherbyna
с. 122

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 123