Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2017) - завантажитиТеорія
Історія
Постаті
Сучасність
Рецензії
Про авторівТеорія
Theory

Сахарчук Раїса
Sakharchuk Raisa
Основні текстові різновиди жанру многоліття
Main Text Varieties of Polychronion Genre
с. 7
Товкайло Ярина
Tovkailo Yaryna
Пастівницька традиція як середовище функціонування сопілкової музики українців
Shepherding Tradition as a Sphere of the Ukrainians Pipe Music Functioning
с. 15

Історія
History

Кузьмінський Іван
Kuzmynskyi Ivan
Руські придворні музиканти польського короля Владислава І Яґайла та Великих князів Литовських
The Ruthenian Court Musicians of the Polish King Wladyslaw II Jagiello and the Grand Princes of Lithuania
с. 25
Граб Уляна
Hrab Uliana
Українськість як константа виконавського стилю "Візантійського хору" Мирослава Антоновича
Ukrainian Identity as an Absolute Symbol of The Byzantine Choir Performing Style by Myroslav Antonovych
с. 31
Тулянцев Андрій
Tuliantsev Andriy
Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка: до 100-ліття творчого шляху
T. Shevchenko Dnipropetrovsk Academic Ukrainian Music and Drama Theatre: On the Occasion of the Centenary of Creative Development
с. 40

Постаті
Figures

Кузик Валентина
Kuzyk Valentyna
Борис Лятошинський та Левко Ревуцький: історія взаємин
Borys Liatoshynsky and Levko Revutsky: The History of Mutual Relation
с. 47
Kovalenko Yeva
Коваленко Єва
Honoured Artist of Ukraine Mykola Mikheyev: Creative Individuality and Transmission of Experience in the Ballet Art
Заслужений артист України Микола Михеєв: творча індивідуальність та передавання досвіду в балетному мистецтві
с. 56
Нікітюк Оксана
Nikitiuk Oksana
Диригентський простір хормейстера (до 70-річного ювілею Євгена Савчука)
Conductor's Space of Choirmaster (On the Occasion of the 70th Anniversary of Birthday of Yevhen Savchuk)
с. 62
Фільц Богдана
Filts Bohdana
Багатогранний мистецький внесок хорового диригента Степана Стельмащука
Multiform Artistic Contribution of Stepan Stelmashchuk as a Chorus Conductor
с. 72

Сучасність
Modernity

Яковчук Надія
Yakovchuk Nadiya
Культуротворчі аспекти камерно-інструментального ансамблю в Україні останньої третини ХХ - початку ХХІ століття (основні тенденції виконавства)
Cultural Creating Aspects of the Chamber-Instrumental Ensemble in Ukraine of the Last Third of the XXth - Early XXIst Century (Main Executing Tendencies)
с. 78
Березуцька Марина
Berezutska Maryna
Хоровий цикл "Пори року" Валентини Мартинюк у репертуарі ансамблю бандуристів "Чарівниці"
Сhoral Cycle The Four Seasons by Valentynа Martyniuk in Repertoire of the Bandura Ensemble Сharivnytsi
с. 88
Дем'яненко Сергій
Demyanenko Serhiy
Театральний фестиваль "Золотий лев" (шлях до європейської інтеграції)
Theatrical Festival The Golden Lion (A Path to European Integration)
с. 96
Німилович Олександра
Nimylovych Oleksandra
Самобутнє художнє явище народної творчості - яворівські іграшки в мистецькому доробку Богдани Фільц (до 85-річчя композиторки)
The Yavoriv Toys as an Original Artistic Phenomenon in the Bohdana Filts Musical Works
с. 102

Рецензії
Reviews

Супрун-Яремко Надія
Suprun-Yaremko Nadiya
Рец.: Жеплинський Б., Ковальчук Д., Ковальчук М., Дідушко Д. Дударі. - Львів : РАСТР-7, 2017. - 110 с., іл.
Bagpipes Execution in Ukraine. Review: Zheplynskyi B., Kovalchuk D., Kovalchuk M., Didushko D. Bagpipers. - Lviv, Raster-7, 2017. - 110 pp., ill.
с. 110
Азарова Антоніна
Azarova Antonina
Рец.: Кавунник О. Музичне середовище Ніжина в контексті національних культуротворчих процесів ХІХ - початку ХХІ століть : монографія / Олена Кавунник. - Київ : НАН України, 2016. - 328 с.
Review: Kavunnyk O. Musical Milieu of Nizhyn in Context of National Culture-Creating Processes of the XIXth to XXIst Centuries : A Monograph / Olena Kavunnyk. - Kyiv : NAS of Ukraine, 2016. - 328 pp.
с. 114

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 116